เล่าน่าน

สุรากลั่นชุมชนจังหวัดน่าน

หนึ่งในภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอย่างเช่น ข้าวเหนียว นำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำสุรากลั่น พัฒนามาจาก สุราน้ำโมง โดย ป้ออุ้ยสี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541

“ เล่าเรื่องน่าน แบบไม่รู้จบ ”
“ป้ออุ้ยสี” นายสี กาวรรณ์

ผู้ก่อตั้ง สุราน้ำโมง ถือว่าเป็นสุรากลั่นชุมชน ที่อยู่คู่หมู่บ้านน้ำโมง ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน มาอย่างยาวนานกว่า 26 ปี อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มี “เล่าน่าน” ในวันนี้

ที่ผ่านมา ป้ออุ้ยสี ทำโรงกลั่นสุราชุมชนเล็กๆ ด้วยวิธีต้มสุราแบบโบราณ ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงทำเช่นนั้นอยู่ ทำด้วยใจรัก ไม่ได้ทำเพื่อหวังการเติบโตทางการค้า และก็ยังทำอยู่จนถึงทุกวันนี้ แม้จะมีรุ่นลูก มาช่วยทำต่อแล้วก็ตาม
ถึงเวลาแล้ว ที่คนไทย และชาวต่างชาติ จะได้รู้จัก “สุราเล่าน่าน” ที่รวมเอาเรื่องราว ประสบการณ์และจิตวิญญาณของป้ออุ้ยสี ที่สะสมมาอย่างยาวนาน ที่อยากจะส่งต่อ ให้รุ่นลูก รุ่นหลาน ผ่านเรื่องราวดีๆ ในรูปแบบ ของ “เล่าน่าน”
เล่าน่าน ตำนานที่ต้องเล่าขานสืบต่อไป”

สนใจติดต่อเล่าน่าน

ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเล่าน่าน

จังหวัดน่าน

จังหวัดอื่นๆ

ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่าย

สนใจรับเล่าน่านไปจำหน่าย ในราคาขายส่ง ราคาพิเศษ สั่งขั้นต่ำ 1 ลัง = 12 ขวด